Inleiding

Ooit voerde hoveniers de slogan “GROEN IS LEVEN”.
Een korte zin met veel inhoud.

Als natuurliefhebber en docent binnen het agrarisch onderwijs

heb ik veel informatie, kennis en ervaring verzameld in vakgebieden als
plantenteelt, biologie, natuurkunde en scheikunde.


Tuin- en natuurliefhebbers hebben veel kennis en ervaring die regelmatig wordt uitgewisseld en voor een deel wordt vastgelegd.

In de periode dat ik in het onderwijs werkte heb ik veel informatie verzameld, uitgewerkt en gepubliceerd.
Deze website ga ik gebruiken om groen-kennis te verzamelen en te
ordenen. 
Centraal daarin staat de Limburgse natuur.


Tot Slot

Als mens maken we deel uit van de natuur; Natuur, die gemakshalve vaak wordt vertaald in planten en dieren. Ik ben me ervan bewust dat de mens slechts een klein tijdelijk radertje binnen die natuur is. Het universum biedt ons de mogelijkheid om tijdelijk een stukje van de wereldgeschiedenis op  aarde aanwezig te zijn.

Net als andere organismen zijn we in die periode bezig met het in stand houden van de soort. Verstoring van dat systeem wordt door de natuur afgestraft.

Zullen we als mens ooit in staat zijn om, naar het voorbeeld van groene
planten, de energie cirkel te sluiten?
Wat zou dat veel milieuproblemen oplossen.