Home

Als mens maken we deel uit van de natuur.
Natuur, die gemakshalve vaak wordt vertaald in planten en dieren.

Op deze site verzamel ik foto’s, beschrijvingen en wetenswaardigheden over natuurgebieden in Limburg.

Omdat Limburg, door zijn uitgestrektheid, grote verschillen kent tussen Noord- en Zuid-Limburg hanteer ik de ordening Noord-, Midden- en Zuid-Limburg

Tot slot
Continu worden we ermee geconfronteerd dat we binnen die natuur slechts een klein radertje zijn.
Het universum biedt ons de mogelijkheid om tijdelijk een stukje van de wereldgeschiedenis op de aarde aanwezig te zijn. Net als andere organismen zijn we in die periode bezig met het in stand houden van de soort. Verstoring van het systeem wordt door de natuur afgestraft