Blerickse Bergen

Veel bossen in Limburg dragen de naam Bergen. Dit heeft te maken met de zandverstuivingen uit de laatste ijstijd die hier zandheuvels hebben achter gelaten.
Zo worden ook de bossen ten westen van het Venlose Boekend aangeduid met Blerickse Bergen.

De Blerickse Bergen grenzen ten oosten aan het Koelbroek en ten noorden aan  natuurgebied Crayelheide. Je doorsnijdt het gebeid als je van Blerick naar Maasbree rijdt.

Het is een stuifzandgebied voornamelijk begroeid met Grove Den. Deze naaldbomen werden tot midden 20e eeuw gebruikt als mijnhout. Nu wordt het hout nog sporadisch verwerkt tot grenen timmerhout.
De meeste bossen worden aan hun lot overgelaten. Er ligt een crematorium en natuurbegraafplaats.
Het is een oude maasmeander met nog een ven Het Mortelsven. Deze 1,5 ha grote, deelt verlande, visvijver is omgeven door loofbomen en struiken.
Het is vooral een rustgebied voor mens en dier.
Je kunt er de algemene vogels en zoogdieren tegen komen. Als oeverbegroeiing kom je in de bossen voornamelijk pijpenstrootje, varens en mossen tegen. Vooral in de herfst staan er ook paddenstoelen.