Eijsder Beemden

De Eijsder Beemden is een ruim 60 ha groot natuurgebied in ontwikkeling.
Tot de jaren zeventig van de 20e eeuw werd er grind afgegraven.
Daarna werd het gebied parkachtig afgewerkt.
20 Jaar later werd het overgenomen door het Limburgs Landschap en heringericht.
Nu begint het een klein paradijs te worden waar de flora en fauna volop gedijen.
In de jaren 70 van de vorige eeuw zijn er open grazige vlakten, ondiepe plassen en bosjes van populier,
witte abeel en wilg aangelegd. Op enkele plaatsen werd meidoornstruweel
aangeplant.
Na de overname van het beheer door Het Limburgs Landschap begin negentiger
jaren kreeg het gebied het ruige natuurlijke karakter dat het nu uitstraalt.
Galloway-runderen en Konikpaarden begrazen het gebied en houden het grotendeels
open. Op enkele plaatsen ontstaat fraai rivierbos.
Het is een eldorado voor watervogels.