De Dellen

Natuurgebied De Dellen is een ruim 70 ha groot bosgebied op het Plateau van Margratenten ten zuiden van Meerssenerbroek. 
Het natuurgebied ligt ingeklemd tussen de Geul, de Curfsgroeve en agrarisch gebied en bestaat voor het grootste deel uit een hooggelegen plateau met bossen op zure en voedselarme grond.
Het gebied dankt zijn naam aan het voorkomen van dellen. Dit zijn holle wegen of grubben die zich in de helling hebben ingeslepen. 
Het gebied wordt door Gallowayrunderen begraasd. Het hoogste gedeelte is in gebruik als militair oefenterrein. Dit hoge gedeelte was aan begin van de 20e eeuw nog met heide begroeid, wat vrij bijzonder was in Zuid-Limburg. Tegenwoordig is het beplant met eiken, berken, beuken en esdoorns. De struiklaag bestaat vooral uit bramen. 
In de kruidlaag groeien de typische planten van de Zuid-Limburgse kalkgrond. Voorbeelden zijn klaverzuring, salomonszegel, gevlekte aronskelk, slanke sleutelbloem en bosanemoon. Ook kom je er planten van de meer dynamische milieus tegen zoals het ruig klokje en kleine kaardenbol.
In de grubben (kleinschalige droogdalen) in dit gebied groeien diverse bijzondere varensoorten en heksenkruid. Het zijn met name de plekken waar zoogdieren als ree, vos, das, steenmarter, hazelmuis en de eikelmuis voorkomen.
De struwelen en bosranden langs de weg zijn vooral begroeid met klimop, bosrank, Gelderse roos en rode kornoelje. Hier leven ook vlinders als de dagpauwoog en de gehakkelde aurelia. 
Door het hellingbos lopen diverse wandelpaden. Aan de rand van het bos werp je een blik in de indrukwekkende Curfsgroeve, een oude mergelgroeve die is teruggegeven aan de natuur.