Schelkensbeek

Dit kleine natuurgebiedje ligt ten noorden van Reuver, heeft een oppervlakte van 9 ha en is eigendom van Stichting Het Limburg Landschap.
Het bestaat uit lange smalle bosstroken en singels, deels lopend langs de Schelkensbeek, waar het gebied zijn naam aan dankt.
Zomereik is de hoofdboomsoort met hier en daar een menging van grove dennen en andere loofboomsoorten. In de ondergroei staan naast eik ook berk, lijsterbes en vlier. Ondanks de intensieve boomteelt op de akkers in het gebied geven de singels en bosstroken het geheel een fraai kleinschalig karakter waar allerlei struweelvogels zoals geelgors, spotvogel en grasmus van profiteren.
Er liggen een paar karakteristieke huizen met sfeervolle tuinen. Mede daardoor voelt het alsof de tijd er heeft stilgestaan.