Stadsweide Roermond

De Stadsweide is een 35 ha groot natuurgebied ten noorden van Roermond. Het ligt tussen het industrieterrein de Willem-Alexanderhaven, de wijk Leeuwen en de Maas. Ter hoogte van de stadsweide ligt de stuw van Linne.Het gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer.  Het is een oude stroombedding van de Maas en de Roer die plaatselijk bekend staat als Oude Roer. Tot de jaren … Read more

Ooldergreend (Isabellegreend)

Door ontgrinding zijn rond de maas diverse grindplassen ontstaan. Een van die plassen is de Oolderplas ten zuiden van Roermond bij de dorpen Herten en Ool.  Ooldergeend is 260 ha groot, gevarieerd natuurgebied op de heringerichte gronden rond de Oolderplas. Het is een schiereiland omringd door de Maas en die Oolderplas. Het bestaat vooral uit … Read more

Meerlebroek

Meerlebroek is een bijna 30 ha groot natuurgebied ten noord – oosten van Swalmen tegen de Duitse grens. Het gebied bestaat uit een relatief open en vlak terrein tussen het hoogterras in het oosten en de dekzandruggen in het zuiden. Van oorsprong was het een moerasgebied gevoed door kwelwater. Rond 1980 is het ontgonnen en … Read more

Schelkensbeek

Dit kleine natuurgebiedje ligt ten noorden van Reuver, heeft een oppervlakte van 9 ha en is eigendom van Stichting Het Limburg Landschap. Het bestaat uit lange smalle bosstroken en singels, deels lopend langs de Schelkensbeek, waar het gebied zijn naam aan dankt. Zomereik is de hoofdboomsoort met hier en daar een menging van grove dennen … Read more

Kleigroeves Tegelen

Langs de maas is in het verleden rivierklei afgegraven voor de keramische industrie. In de buurt van Tegelen liggen nog een aantal kleigroeves waarvan de meesten inmiddels deel uitmaken de omliggende natuur. Een aantal worden nog kleinschalig geëxploiteerd.  HoltmühleNatuurgebied Holtmühle ligt ten zuidoosten van Tegelen, ten noordoosten van Belfeld, nabij de Duitse grens. Er liggen 4 groeves waarvan … Read more

Peelvennen Nederweert

Tussen Nederweert-Eind en Weert ligt een 170 ha groot langgerekt vennengebied met verlandingszones, bossen en graslanden. Deze peelvennen heten De Banen, Sarsven, Kwegt, Schoorkuilen en Roeventerpeel. Ze staan met elkaar in verbinding en zijn in beheer bij Stichting Het Limburgs Landschap. Het gebied wordt doorsneden door de Einderbeek. Een deel van het gebied is Natura … Read more

Weerter Bos

Het Weerterbos is een afwisselend natuurgebied met een oppervlakte van 800 ha ten noordwesten van Weert in gemeente Nederweert. Het is een Natura 2000-gebied met een hoge Europese beschermingsstatus. Ruim 600 ha is eigendom van Stichting Het Limburgs Landschap. De rest is particulier bezit. Ooit was het onderdeel van een uitgestrekt moerasgebied omgeven door heide en moeras. … Read more

Kaldenbroek Grubbenvorst

Een verlande Maasarm, een kasteelboerderij, een paar beken en een watermolen bepalen voor een groot deel het landschap van Kaldenbroek, een natuurgebied tussen de maasdorpen Lottum en Grubbenvorst  Maasarmen zijn overblijfselen uit de tijd dat de Maas nog geen vaste bedding had en vlechtend door laaggelegen gebieden vloeide. Het 114 ha grote Kaldenbroek is zo’n … Read more

Tuspeel Grathem

Tuspeel is een klein, slechts 28 ha groot hoogveengebied tussen Heel en Grathem. Het grenst aan de Beegderheide en is eigendom van Stichting Het Limburgs Landschap. Je treft er diverse poelen aan die in stand blijven door een kleiige ondergrond. Hierdoor gaat de veenvorming nog steeds door en kun je spreken over levend hoogveen.  Uniek … Read more

Zwart Water Venlo

Zwart Water is een natuurgebied, tussen Venlo en Velden. Het is eigendom van Stichting Het Limburgs Landschap. Midden in het gebied ligt een ven. Dit heet “De Venkoelen”. Het ven wordt omgeven door bossen en grasveldjes. De Venkoelen was ooit een verveende maasarm. Deze is in de 19e eeuw afgegraven. In 2001 is de plas … Read more