Bunderbos

Het Bunderbos is een lintvormig bos op de oostelijke Maasdalhelling tussen Elsloo en Bunde. Het strekt zich uit over een afstand van zo’n 5,5 km tussen beide plaatsen en bedekt een oppervlakte van zo’n 50 ha.
Het bos bedekt een aantal maasterrassen en er komen plaatselijk hoogteverschillen voor van wel 80 meter.
Het natuurgebied behoort tot een van de Natura 2000-gebieden onder de naam Bunder- en Elsloer bos.
Het gebied is rijk aan waterpartijen als bronnen en stromende beekjes. Jaarlijks stroomt er zo’n 5 miljoen kubieke meter water vanaf de richting Maas.
 
Het reliëf van het bos wordt onderbroken door de spoorlijn Roermond- Maastricht die prominent in het smalle bosgebied aanwezig is. De oorspronkelijke padenstructuur is door dit tracé groten deels verloren gegaan.
 
Het aangrenzende Julianakanaal heeft voor een groot deel de oorspronkelijke hydrologie en de daarmee samenhangende dynamiek tussen rivier en bos weggenomen.
In het bos groeien veel boomsoorten; Boomsoorten van de natte- en boomsoorten van de drogere gronden. Dit gaat gepaard met een rijke flora en fauna.
Zo staat het bos bekend om het voorkomen van de zeldzame vuursalamander.  Verder komen voor alpenwatersalamander, kleine watersalamander, groene kikker, bruine kikker, gewone pad en hazelworm.
Typische planten van dit bos zijn daslook, witte bosanemoon, gevlekte aronskelk, lelie der dalen, salomonszegel, klaverzuring, herfsttijloos, reuze paardenstaart en hangende zegge.
Voorbeelden van zoogdieren zijn ree, das, vos, steenmarter, bunzing, eekhoorn, rosse woelmuis en bever.