Castenrayse Vennen

Ten zuidwesten van het dorpje Castenray liggen de Castenrayse Vennen enhet Castenrayse broek. De bewoners van Castenray gebruiken deze namenliever niet, maar zeggen ‘de Pès’.De vennen liggen in een bosrijk gebied in een breed komvormig dal van deLollebeek.Door de stagnatie in de afvoer van grond- en regenwater is hier ooit eengroot veengebied ontstaan. Het veen … Read more

Maasduinen Arcen

De Maasduinen vormen de langste rivierduinengordel van Nederland. Zij zijn door de eeuwen heen ontstaan uit het samenspel van water, wind en de mens vanaf de tijd dat de Maas nog een zijrivier van de Rijn was. Als je stil bent hoor je de bomen fluisteren, kun je uilen horen roepen in de nacht en … Read more

Schuitwater Grubbenvorst

In Noord Limburg liggen meerdere Maasmeanders, waarin bij hoge waterstanden het water niet meer met de Maas mee stroomt. Eén van die meanders is het Schuitwater, genoemd naar het met schuiten afgevoerde laagveen. Het water is deels dichtgegroeid en met knuppelpaden toegankelijk gemaakt. Met de landduinen aan de westkant vormt dit een zeer afwisselend natuurgebied … Read more

Heesbeemden: Stroomgebied van de Blakterbeek

Een vuilnisbeld is niet de ideale plaats om te verblijven. Anders is het als deze zich onder de grond bevindt en zo een heuvel in het landschap vormt. Als de voet van de heuvel vervolgens ook nog verandert in een moerasje heb je een schitterend natuurgebied. Dit is in de jaren 70 van de vorige … Read more

Groeningse Bergen en de Maasheggen

We steken de Limburgse grens over naar het Brabantse Boxmeer. Hier komen we in het plaatsje Groeningen waar ze beweren dat ze het oudste  landschap van Nederland hebben. De vorming ervan moet een  wisselwerking zijn geweest tussen natuur en mens. Niemand van ons was er bij toen dit maaslandschap met zijn meidoornhagen ontstond. Wel weten … Read more

Duits Lijntje Oeffelt

Het gebied heeft twee gezichten. Enerzijds de oude spoordijk met een besloten karakter en schilderachtige doorkijkjes. Dit voormalige tracé van het Duits Lijntje doorsnijdt bij Oeffelt een agrarisch landschap dat met zijn zachte glooiingen en kleinschaligheid geborgenheid herbergt en getuigt van een eeuwenoude traditie. Anderzijds is er de openheid van de Kleine Vilt bij Beugen: … Read more

Boschhuizerbergen Venray

Bergen en duinen in Noord Limburg staan voor stuifduinen in een vlakke omgeving. Het voedselarme stuifzand is er in de laatste ijstijd naar toe gewaaid en op een gegeven  moment vastgehouden door de begroeiing. De open vlaktes in dit gebied, met zijn armzalige, soms grillige, begroeiing, kunnen er, vooral bij ruig weer, spookachtig uitzien. Boschhuizen … Read more

Loobeekdal Merselo

Water en modder: stiekem houden we er allemaal van. Water in een landschap staat altijd garant voor een gevarieerd landschap met een rijke flora en fauna. Ten zuiden van het Venrayse dorp Merselo is het de meanderende loobeek, met zijn beekdal, die voor een rijk natuurgebied zorgt. De Loobeek ontspringt in het Peeldorp Ysselsteyn en komt … Read more

Zwart Water Venlo

Zwart Water is een natuurgebied, tussen Venlo en Velden. Het is eigendom van Stichting Het Limburgs Landschap. Midden in het gebied ligt een ven. Dit heet “De Venkoelen”. Het ven wordt omgeven door bossen en grasveldjes. De Venkoelen was ooit een verveende maasarm. Deze is in de 19e eeuw afgegraven. In 2001 is de plas … Read more

Grote Heide Venlo

Vliegveld is bij velen het eerste woord dat bij hun opkomt bij natuurgebied De Groote Heide in Venlo. Dit komt door het Duits militair vliegveld dat er in de 2e wereldoorlog lag en het huidige zweefvliegveld. Toch gaat de  geschiedenis van dit gebied veel verder terug. Miljoenen jaren geleden hebben de rivieren hier grind en … Read more