Kasteelpark Elsloo

Kasteelpark Elsloo
In het begin van de 19e eeuw werd op de plaats waar ooit een landhuis lag, een neo-gotisch kasteel gebouwd. Bij dit kasteel werd toen een Engels landschapspark aangelegd. Dit is kasteelpark Elsloo.

Het kasteelpark wordt begrensd door de Hemelbeek en doorsneden door de Slakbeek. Je kijkt tegen de dijk van het Julianakanaal. Vanuit de dijk heb je overzicht over het Belgische achterland.
Naar het zuiden gaat dit park over in het Bunderbos.
De Slakbeek voedt de watermolen die zich ín het kasteel bevindt.
 Het park is in beheer bij Stichting Het Limburgs Landschap.
De heemtuin tuin naast het kasteel wordt beheerd door vrijwilligers van IVN. 
Het is een goed onderhouden aantrekkelijk wandelgebied met veel oorspronkelijke elementen als vergezichten, hellingen, slingerende paden, waterpartijen en bijzondere bomen.
Opvallend is de rijke voorjaarsflora met soorten als bosanemoon, daslook, slanke sleutelbloem en gevlekte aronskelk. Veel van de populieren zijn bewoond door de halfparasiet Maretak.
Het gebied is rijk aan vogels. Regelmatig zie je de ijsvogel en de boomvalk.
Er komen zo’n 20 soorten libellen voor.
Verder komen bijvoorbeeld voor vuursalamander, hazelworm, bunzing, rosse woelmuis, grote baardvleermuis en das. De oude spoortunnel is rijk begroeid met rotsplanten.