Kleigroeves Tegelen

Langs de maas is in het verleden rivierklei afgegraven voor de keramische industrie. In de buurt van Tegelen liggen nog een aantal kleigroeves waarvan de meesten inmiddels deel uitmaken de omliggende natuur. Een aantal worden nog kleinschalig geëxploiteerd. 
Holtmühle
Natuurgebied Holtmühle ligt ten zuidoosten van Tegelen, ten noordoosten van Belfeld, nabij de Duitse grens. Er liggen 4 groeves waarvan er 2 nog gedeeltelijk in bedrijf zijn.
Het gebied heeft een oppervlakte van 149 ha en is eigendom van Staatsbosbeheer. Het is rijk aan klei en grind.
Binnen het gebied ligt de overgang van het middenterras naar het hoogterras van de Maas. Dit is een steilrand van ongeveer 20 meter hoog. Op het hoogterras bevindt zich de Klei van Tegelen met kleigroeves. Het gebied wordt ontwaterd door de maalbeek.

 

Het hoogterras is tegenwoordig beplant met naaldhout, terwijl er ook enkele heiderestanten aanwezig zijn. Beneden aan de steilrand zijn bronnetjes. Daar vindt men loofbos en planten als goudveil, adderwortel, holpijp, bospaardenstaart, reuzenpaardenstaart, klein hoefblad, glidkruid, gladde zegge, klein en fonteinkruid.
Maalbeek
Verscholen in de bossen op het hoogterras van de Rijn en ingeklemd tussen de huidige loop van de Maas en de landsgrens met Duitsland ligt de groeve Maalbeek in Belfeld. Op een hoogte van ongeveer vijftig meter boven NAP ontspringt hier de Maalbeek, die zich al slingerend langs de vervallen watermolen door het terrassenlandschap een weg naar de Maas zoekt. De steilrand op de overgang van het huidige Maasdal naar het hoogterras van de Rijn vormt een gemakkelijk herkenbare morfologische grens in het landschap.
In een aantal groeves op dit hoogterras is eerst op kleine maar later ook op grote schaal zand, grind en klei gewonnen. Beginnend bij Tegelen in het noorden en gaande in zuidelijke richting zijn dat achtereenvolgens groeve Wambach (ingericht als vuilstortplaats), groeve de Bovenste Molen, groeve Laumans, groeve Maalbeek, groeve Janssen-Dings en groeve Van Eyck.
De laatste twee groeves liggen net over de grens, in Duitsland. Deze groeves zijn een populair bij geologen.