Castenrayse Vennen

Ten zuidwesten van het dorpje Castenray liggen de Castenrayse Vennen en
het Castenrayse broek. De bewoners van Castenray gebruiken deze namen
liever niet, maar zeggen ‘de Pès’.
De vennen liggen in een bosrijk gebied in een breed komvormig dal van de
Lollebeek.
Door de stagnatie in de afvoer van grond- en regenwater is hier ooit een
groot veengebied ontstaan. Het veen is rond 1900 voor een groot deel
afgegraven door turfgravers, waardoor er open plassen zijn ontstaan. Deze
turfgaten, ook wel petgaten of trekkuilen genoemd, bleven achter en
begonnen langzamerhand te verlanden. Het gebied bestaat tegenwoordig
voornamelijk uit elzenbroekbos en voor een klein deel uit grasland.
Bijzondere planten in de Castenrayse vennen zijn de Slangenwortel,
Wateraardbei, Waterviolier en Koningsvaren. Een wandeling door de
Castenrayse vennen is een ware belevenis!