Ooldergreend (Isabellegreend)

Door ontgrinding zijn rond de maas diverse grindplassen ontstaan. Een van die plassen is de Oolderplas ten zuiden van Roermond bij de dorpen Herten en Ool. 
Ooldergeend is 260 ha groot, gevarieerd natuurgebied op de heringerichte gronden rond de Oolderplas. Het is een schiereiland omringd door de Maas en die Oolderplas. Het bestaat vooral uit allerlei soorten grasland met verspreid liggende bosjes en waterpartijen. Het gebied is sterk in trek bij watertoeristen en wordt beheerd door Stichting Het Limburgs Landschap.

Isabellegreend is een gebied dat landschappelijk een aangelegde en wat kunstmatige indruk maakt. 
Het wordt begraasd door Gallowayrunderen en Konikpaarden. Door die begrazing en de invloed van de Maas zijn hier stroomdalgraslanden ontstaan met karakteristieke plantengroei Naast algemene plantensoorten kom je er bijvoorbeeld Gulden sleutelbloem, agrimonie, knoopkruid, margriet en Slangenlook tegen.
Deze ruige en gevarieerde vegetatie trekt veel insecten, vogels en zoogdieren aan.
Het is rijk aan stand- en trekvogels. Opvallend zijn de nachtegaal en de putter.
Ook zie je er veel sporen van de Bever.