Geuldal

Zoals de naam suggereert is het Geuldal een  natuurgebied in het stroomgebied van de Geul en haar zijriviertjes. De Geul is een 50 km lange, snelstromende bronrivier die in België ontspringt. Ze verlaat België bij Sippenaeken en komt bij Cottessen Nederland binnen.

In Nederland kronkelt de rivier door het heuvelland, in Meerssen gaat hij over in de Kleine Geul en in Vuilwames (gem. Meerssen) mondt hij uit in het Julianakanaal. 
 
Het geuldal is een Natura 2000-gebied van 2472 ha verdeeld over de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Nuth, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal. 

De Geul meandert door een groen heuvellandschap met een rijke flora en fauna. Door de hoogteverschillen en de kalkrijke bodem komen er veel dieren en planten voor die je nergens anders in Nederland vindt. Het zinkviooltje bijvoorbeeld, maar ook de geelbuikvuurpad, hazelmuis en wilde kat. In de hellingbossen groeien wilde orchideeën en een prachtige voorjaarsflora. Verder veel vergezichten, hellingbossen, houtwallen, holle wegen, mergelgroeves, hoogstamboomgaarden, hagen, graslanden, kastelen, kloosters, veldkruisen en vakwerkhuizen. 

De Heimansgroeve is een voormalige steengroeve in de gemeente Vaals. In deze groeve bevinden zich lagen zandsteenbanken van kolenzandsteen. Het zandsteen is gebruikt voor het bouwen van hoeves in de omgeving.

Het Gerendal is een biologische hotspot, beheerd door staatsbosbeheer. Het is een reservaat waar meer dan  250 plantensoorten voorkomen. Onderdeel van dit dal is de Orchideeentuin. Deze tuin met orchideeën  wordt jaarlijks zes weken lang opengesteld vanaf begin mei tot half juni.
 
Deze veelvoud aan bezienswaardigheden maakt het Geuldal tot een  aantrekkelijk landschap voor toeristen met veel wandel- en fietsroutes.