Eyserbos

Het Eyserbos is een oud hellingbos in Gulpen-Wittem ten noordwesten van Eys en ten oosten van Wijlre. Het maakt deel uit van het Geuldal. Aan de rand van het bos ligt het gehucht Piepert en bevindt zich een waterwingebied.
Het bos loopt door tot aan de Eyserbeek aan de voet het bos.
Het is een Zuid-Limburgs landschap met bijvoorbeeld houtwallen, heggen, graslanden, loofbossen, naaldbossen, kalkrijke kruidenrijke graslanden en een rijke voorjaarsflora.
Het gebied is een ideaal biotoop voor veel dieren. Voorbeelden zijn geelgors, torenvalk, havik, fazant, grote bonte specht en blauwe kiekendief, hermelijn, das en wijngaardslak.
Je hebt mooie overzichten over het heuvelland.
In het dal stroomt de Eyserbeek. In het dal van deze beek ligt het gehucht de Piepert. Dit gehucht ademt nog de rust waar een wandelaar van kan genieten.
Bij de Piepert bevindt zich het waterwingebied Roodborn, met holle wegen en graften tussen de velden en weilanden. Hier ontspringen talrijke bronnen, die door de Waterleiding Maatschappij Limburg worden geëxploiteerd.