Ingendael Valkenburg aan de Geul

Ingendael is een 80 ha groot natuurgebied in Valkenburg aan de Geul. Het wordt doorsneden door de Geul en de Strabeek, een zijriviertje van de Geul.
De naam is afgeleid van Ingendael wat dal betekent.

Waar nu het natuurgebied Ingendael ligt, groeiden tot 1996 nog aardappelen en bieten. Limburgs Landschap en ARK Natuurontwikkeling laten er nu de natuur vrij ontwikkelen om zo te komen tot een natuurlijk beekdallandschap. Om de beek vrij te laten meanderen zijn  oeverbeschoeiingen verwijderd.
Door begrazing met Galloway-runderen en Konikpaarden is er een ruig en gevarieerd terrein ontstaan. Grotendeels open, maar op allerlei plekken is ook meidoornstruweel te zien.
Aan de noordzijde ligt een laagte die zich tot een moeras heeft ontwikkeld.
Het terrein is ruig en gevarieerd en de Geul kan vrijelijk meanderen en de oevers afkalven.
In de oeverwanden van de beek maken ijsvogels hun nesten. Het water van de beek vormt op verschillende plekken grindstrandjes die een thuis zijn voor ontkiemende zwarte elzen en wilgen en waar de grote gele kwikstaart naar voedsel zoekt.
 
Vanuit het beekdal heeft men mooi zicht op Château St. Gerlach en kasteel Geulzicht. Château
Ander bezienswaardigheden zijn de Geulhemmer watermolen en de Geulhemmergroeve, een oude mergelgroeve met monumentale rotswoningen. Die werden tot 1931 nog bewoond door blokbrekers, mannen die ondergronds mergelblokken uitkapten. 
Ten noordwesten van Ingendael staat de Ronald McDonald Kindervallei en het Château St. Gerlach met ernaast de Sint-Gerlachuskerk. In een hoek van het gebied aan de noordrand bevindt zich het Gerlachusputje. 
In juli 2021 trof een overstroming het Geuldal toen de Geul buiten haar oevers trad en daarbij stond Ingendael vrijwel helemaal blank.