Weerter Bos

Het Weerterbos is een afwisselend natuurgebied met een oppervlakte van 800 ha ten noordwesten van Weert in gemeente Nederweert. Het is een Natura 2000-gebied met een hoge Europese beschermingsstatus.
Ruim 600 ha is eigendom van Stichting Het Limburgs Landschap. De rest is particulier bezit.
Ooit was het onderdeel van een uitgestrekt moerasgebied omgeven door heide en moeras.
Nu kom je er droge bossen, vochtige bossen, vennen, vochtige graslanden en heidevelden tegen. De bodem bestaat uit leemarm- en lemig dekzand. Lokaal komt nog veenontwikkeling voor.
 
Het gebied maakt deel uit van een groter reservaat met in de naaste omgeving gebieden als Ringselven, Kruispeel, Hugterheide, Weerterbergen, Budelerbergen. Maarheezerveld,  Somerense heide,  Strabrechtse Heide, Maarheezerveld en Budelerbergen.
Van oudsher was het een nat gebied. Door ontginningen in de 19e en 20e eeuw zijn delen van het gebied ontwaterd en in cultuur gebracht.
Het gebied wordt nog steeds afgewaterd door het beekje de Oude Graaf. Om de verdroging tegen te gaan zijn sinds de jaren 90 van de twintigste eeuw de waterlopen aangepast en vennen uitgebaggerd.
Voorbeelden van bijzonder vlinders zijn  Kleine ijsvogelvlinder, Grote weerschijnvlinder en het Spiegeldikkopje.
Sinds 2005 lopen er, in een afgebakend gebied, 20 edelherten. Deze zijn vanuit een uitkijktoren te observeren.
In de plassen komt oeverkruid en veenmos voor.
Tegen de provinciegrens met Noord-Brabant ligt de grenskerk: een openluchtkerk en tevens monument uit de 17e eeuw.