Groeningse Bergen en de Maasheggen

We steken de Limburgse grens over naar het Brabantse Boxmeer. Hier komen we in het plaatsje Groeningen waar ze beweren dat ze het oudste  landschap van Nederland hebben. De vorming ervan moet een  wisselwerking zijn geweest tussen natuur en mens. Niemand van ons was er bij toen dit maaslandschap met zijn meidoornhagen ontstond. Wel weten we dat zo’n 10.000 jaar geleden jagers/verzamelaars door dit gebied trokken en hun sporen hebben achter gelaten.
Ten oosten van Groeningen, tussen het dorp en de Maas, ligt het natuurgebied “De Maasheggen”. Het is een afwisselend gebied met landschapselementen als kleinschalige weilanden, akkerbouw, stroomruggen, oude maasarmen, maasuiterwaarden met de maasheggen, rivierduinen, bebossing en zandverstuivingen.
We bevinden ons hier op een rivierkleigebied. De aanwezige stuifduinen, Virtumse- en Groeningse bergjes genoemd, vormen hierop een uitzondering. Dit is zand, hetgeen aan de begroeiing zichtbaar is.
Maasheggen zijn tot hagen gevlochten meidoorn- en sleedoornstruiken die tot voor de tweede wereldoorlog dienden als perceelafscheiding en veekering. Door de opkomst van prikkeldraad en schrikdraad zijn ze verdwenen. In dit uiterwaardengebied gebied worden ze in stand gehouden.
Het gevarieerde landschap en het verschil in bodemtypes en bodemgebruik zorgen voor een rijke en afwisselende flora en fauna. De stekelige Maasheggen zijn uitstekende broedplaatsen voor vogels.