Stadsweide Roermond

De Stadsweide is een 35 ha groot natuurgebied ten noorden van Roermond.
Het ligt tussen het industrieterrein de Willem-Alexanderhaven, de wijk Leeuwen en de Maas. Ter hoogte van de stadsweide ligt de stuw van Linne.
Het gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer. 
Het is een oude stroombedding van de Maas en de Roer die plaatselijk bekend staat als Oude Roer.
Tot de jaren 30 van de 20e eeuw was weiland waar koeien graasden.
Sinds 2006 is het een officieel natuurgebied. Het bestaat uit grasland, een oude Maasloop, een oude Roerloop, twee grindgaten De Stille en de Sneppe. Plaatselijk zijn nog restanten zichtbaar van de in 1920 gedempte benedenloop van de Maasnielerbeek. 
De vegetatie wordt sterk beinvloed oor de aangeplantte populieren. Voorbeelden van wilde planten zijn waterkers, peperkers, wilde marjolein, grote pimpernel, voszegge, rivierfonteinkruid, bont kroonkruid, agrimonie,  vogelmelk en kruisblad walstro.
Er komen veel water- en moerasvogels als eend, zwaan, fuut, reiger, watersnip, karekiet en rietgors voor. Verder vogels als gele kwikstaart, graspieper, putter, steenuil, buizerd, holenduif en torenvalk. 
Er zijn 19 soorten libellen, 13 soorten vlinders en 5 soorten sprinkhanen geteld.

 

Op natte plekken komen kikkers, padden en salamanders voor.
Verder zoogdieren als dassen, bevers en vleermuizen. 

Het is een boeiend natuurgebiedje aan de rand van een dichtbevolkte stad.