Meinweg Melick Herkenbosch

De Meinweg is een Nationaal park bij Roermond. Het is een heideterrein met 3 aardbreuken en 4 terrassen. Onderaan de geologische storingen liggen prachtige glooiingen er komt kwelwater aan de oppervlakte en er komen natuurlijke vennen als de Rolvennen en het Elfenmeer voor.

De naam Meinweg is afgeleid van “gemein” wat in het oud-Nederlands zoiets als gemeenschappelijk betekende. De Meinweg had namelijk eeuwenlang een gemeenschappelijk nut had voor de bewoners van zo’n vijftien omliggende dorpen. Het ging daarbij bijvoorbeeld om het sprokkelen van hout of het laten grazen van vee.

Door het gebied stromen een aantal beekjes. De bekendsten zijn de Roode Beek en de Boschbeek. De dalen van de Roode Beek (zuiden) en de Bosbeek (noorden) hebben een specifieke begroeiing.

In de jaren 1954 tot en met 1962 is er gewerkt aan de Staatsmijn Beatrix. Deze is nooit in gebruik genomen.
Het gebied wordt doorkruist door De IJzeren Rijn. Een spoorlijn van Vlaanderen via Limburg en Brabant naar Noordrijn-Westfalen in Duitsland. Sinds 1992 is deze spoorlijn buiten gebruik.

De uitgestrektheid en de sfeer geven het gebied vooral bij duisternis een geheimzinnige uitstraling. Overdag is het een populair wandelgebied met heidevelden, vennen, bomen en struiken.

Het Nationale Park is rijk aan insecten, reptielen, amfibieën, vogels en zoogdieren Bekende reptielen de adder en de gladde slang.
Het is een van de Nederlandse natuurgebieden waar het wild zwijn ongestoord zijn gang kan gaan.
Opvallende vogels zijn geelgors en de roodborsttapuit.