Winkel Maasbree

Winkel ligt ten noordwesten van Maasbree en bestaat grotendeels uit
elzenbroekbos. Er zijn enkele onverharde paden die door het bos lopen.
Hier stroomt ook de Elsbeek, die even verderop ontspringt.
Er zijn in Winkel nog vele heggen en houtwallen met kleine bosjes te
vinden, dus een bezoek is zeker de moeite waard.