Meerssenerbroek

Het Meerssenerbroek is een 20 ha groot natuurgebied in het Geuldal in de gemeente Meerssen.
Het gebied maakt deel uit van het 200 ha grote gebied.
De Dellen-Meerssenerbroek-Curfsgroeve. Dit grenst weer aan het 200 ha grote gebied Ingendael-Bergse Heide-Meertensgroeve.
Het gebied wordt doorsneden door snelweg A79.
Het gebied is eigendom van Het Stichting Het Limburgs Landschap.
Tot het midden van de jaren 1990 was het gebied in gebruik als akkerland, grasland en er stonden populieren. Daarna kreeg de natuur weer de ruimte en werden veel populieren gekapt. Om het gebied werd hekwerk geplaatst en werden Gallowayrunderen en konikpaarden uitgezet.
Spontaan is er bos ontstaan.
 
Door kwel is het een nat gebied en van oudsher is het een overstromingsgebied van de Geul en de molentak Geulke. De Geul heeft vroeger in het gebied klei afgezet. De molentak voedt de watermolen die bij Rothem ligt, de IJzeren Molen.
Het is altijd een dynamisch gebied geweest, waar telkens nieuwe sedimenten, met veel plantenzaden, werden afgezet waarin. De huidige vegetatie wijst daar nog op. Prominent aanwezig in het gebied zijn bijvoorbeeld de zeldzame kleine kaardebol, klein hoefblad, speenkruid hazelaar en boswilg.