Naald- en schubconiferen

Coniferen en naaldbomen Bij bomen en struiken heb je al snel de neiging om onderscheid te maken tussen naaldbomen en loofbomen. Een praktische ordening die vooral gebaseerd is op het wel of niet wintergroen blijven van de meeste vertegenwoordigers uit deze groepen. Het woord coniferen betekent “kegeldragers”. Het is de overkoepelende term voor schub- en … Read more

Dorens, stekels en brandharen

Een aantal planten die zich beschermen, bijvoorbeeld tegen vreterij, met doorns, stekels of brandharen. Dorens Dorens zijn vervormde planten-organen die met vaten verbonden zijn met het afkomstig van de tak waar ze staan. Vervormde blaadjes worden bladdoorns genoemd. Ze hebben okselknoppen en breken vrij gemakkelijk af. Een voorbeeld van een plant met bladdoorns is Berberis. … Read more

Giftige planten

Giftige planten Giftige planten zijn planten die narigheid bij mens of dier kunnen veroorzaken  Het zijn er maar weinig, maar je komt ze overal tegen.Oneetbare planten hoeven niet altijd giftig te zijn. Ze zijn vaak te herkennen aan de kleur, smaak en geur.  Zo zijn stinkende planten en planten met een rode kleur of paarse … Read more

Bewoners van de eik

Bij een boswandeling loop je het gevaar om door het bos de bomen niet te zien, laat staan de bewoners ervan. Misschien draagt onderstaande korte impressie over mijn populaire boom, de eik, eraan bij dat u wat vaker blijft stilstaan om naar de details te kijken. Eiken zijn opvallende en boeiende bomen. Ze zijn beeldbepalend … Read more

Eetbare planten

Eetbare planten In onze cultuur worden de meeste consumptiegewassen uitgebreid. Vaak gebeurt dat op grote afstand van de consument en ver van de oorspronkelijke groeiplaats. Gekweekte groenten, kruiden, paddenstoelen en fruitgewassen zijn meestal kweekvormen, onafhankelijke van wilde planten uit de hele wereld. Naast de bekende consumptiegewassen zijn veel inheemse wilde planten en tuinplanten geschikt voor … Read more

Castenrayse Vennen

Ten zuidwesten van het dorpje Castenray liggen de Castenrayse Vennen enhet Castenrayse broek. De bewoners van Castenray gebruiken deze namenliever niet, maar zeggen ‘de Pès’.De vennen liggen in een bosrijk gebied in een breed komvormig dal van deLollebeek.Door de stagnatie in de afvoer van grond- en regenwater is hier ooit eengroot veengebied ontstaan. Het veen … Read more

Winkel Maasbree

Winkel ligt ten noordwesten van Maasbree en bestaat grotendeels uitelzenbroekbos. Er zijn enkele onverharde paden die door het bos lopen.Hier stroomt ook de Elsbeek, die even verderop ontspringt.Er zijn in Winkel nog vele heggen en houtwallen met kleine bosjes tevinden, dus een bezoek is zeker de moeite waard.

Stadsweide Roermond

De Stadsweide is een 35 ha groot natuurgebied ten noorden van Roermond. Het ligt tussen het industrieterrein de Willem-Alexanderhaven, de wijk Leeuwen en de Maas. Ter hoogte van de stadsweide ligt de stuw van Linne.Het gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer.  Het is een oude stroombedding van de Maas en de Roer die plaatselijk bekend staat als Oude Roer. Tot de jaren … Read more

Ooldergreend (Isabellegreend)

Door ontgrinding zijn rond de maas diverse grindplassen ontstaan. Een van die plassen is de Oolderplas ten zuiden van Roermond bij de dorpen Herten en Ool.  Ooldergeend is 260 ha groot, gevarieerd natuurgebied op de heringerichte gronden rond de Oolderplas. Het is een schiereiland omringd door de Maas en die Oolderplas. Het bestaat vooral uit … Read more