Kesseleikerbroek

Tussen de Heldense bossen en het afwateringskanaal ligt ten noordwesten van Kessel-Eik Kesseleikerbroek 
In tegenstelling tot de aangrenzende bossen is het een vochtig bosgebied. Hierdoor is het totaal anders dan bijv. De Heldense Bossen en De Kesselse Bergen.
In het gebied ligt een onnatuurlijk ogend ven met veel amfibieën.  Deze is in het verleden uitgegraven als visvijver.
Grove den kom je er weinig tegen. Wel kom je er bomen als  douglas, Amerikaanse eik, inlandse eik, leisterbes, wilg, kastanje, beuk, els en iep tegen.
In de herfst is het gebied opvallend rijk aan paddenstoelen. Er komen veel soorten voor die horen bij het broekbos.
Aan de randen liggen akkers en weilanden. Dit maakt het gebied aantrekkelijk voor bijvoorbeeld roofvogels en reeën.
Door de variatie aan boomsoorten en altijd aanwezige water komen er veel vogels en insecten voor. De oude eiken worden druk bezocht door bijvoorbeeld spechten.
Je komt er nog restanten tegen van de middeleeuwse Lanterd tegen. Dit is een dijk met bomen en struiken die de grens vormde tussen het graafschap Horn en het lande van Kessel.
Er wordt veel gefietst en gewandeld. Helaas is dat vaak terug te zien aan de hoeveel afval dat je er tegenkomt.