Krayelheide

De Krayelheide is een natuurgebied aan de weg van Boekend naar Maasbree. Aan oostzijde grenst het aan het Koelbroek.
In de jaren 30 van de 20e eeuw is het, in het kader van werkverschaffing ontgonnen en veranderd in cultuurgrond. Voor een groot deel is het nog steeds akkergebied. Deze akkers worden afgewisseld door naald- en loofbos. Zo wisselen open en beboste percelen elkaar af. Mede hierdoor is het een rijk vogelgebied bekend om de Ortolaan. Het is ook een belangrijk doortrek- en foerageergebied tijdens de najaarstrek van vogels.
Zuidelijk van Crayelheide ligt in een heuvelachtig bosgebied genaamd Blerickse Heide met een crematorium en een natuurbegraafplaats (Blerickse Bergen).