De Meren Baarlo

In het verlengde van de Heldense Bossen ligt De Meern. Het is een bosgebied op zandverstuivingen en zandduinen. Het bos wordt doorsneden door de kwistbeek.
Lange tijd werden de bossen gebruikt voor de productie van mijnhout. Nu is het nog steeds voornamelijk naaldbos met houtwallen, boomgroepen en akkers. Er zijn veel eigenaren waardoor er zichtbaar grote verschillen zijn in beheer en onderhoud. 

 

Het is een belangrijk foerageergebied voor wild.

De Meern is een gebied met een grote cultuurhistorische waarde. Zo vind je er sporen van grafheuvels uit de bronstijd.
In 1944 lag er aan de bosrand een Partizanenkamp. Hier hield een knokploeg, deels onder de grond, 3 maanden lang, ruim 30 Duitsers gevangen. Op de plaats van de uitkijkboom van toen staat nu een gedenksteen met een gewicht van 3000 kg.