Aschbroek

Het Aschbroek in de vroegere gemeente Maasbree is een klein natuurgebied dat in het bezit van de Stichting Het Limburgs Landschap is overgegaan.

Aschbroek is een natuurgebied dat te vinden is ten westen van Maasbree,
met een oppervlakte van ongeveer 8 ha. Het is gedeeltelijk een
moerasgebied dat rijk is aan vogels. Het is begroeid met loofbomen en
struiken. Het Aschbroek werd tussen 1955 en 1965 met populieren beplant.
Het bestaat verder uit elzenbroekbos met hier en daar wilgenstruweel. Aan
de rand ligt een strookje eikenbos, waar onder meer de eikenpage leeft. Dit
gebied was vroeger eigendom van de gemeente Peel en Maas en werd in
2010 aangekocht door Het Limburgs Landschap.